నమస్కారాలు!

Z-Library ప్రపంచంలో మిక్కిలి పెద్ద ఆన్‌లైన్ లైబ్రరీలలో ఒకటి. ప్రతి ఒక్కరికీ సాహిత్యం తీసుకురావాల్సి అనే మా ఉత్తమ లక్ష్యం. ఇవాళ Z-Library లో 11,179,413 పుస్తకాలూ 84,837,000 వ్యాసాలూ ఉంటాయి Z-Library సర్వర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటాయి: USA, రష్యా, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, మలేషియా మరియు లక్సెంబర్గ్లలో. మా నిల్వ చేసే దత్తాంశం ఇప్పుడు 220 టీబీ కన్నా ఎక్కువ! ప్రతి నెలా లక్షలమంది తమకు కావాలసినవాటికి Z-Library ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే మేము సరైన దారి పట్టిస్తూ ఉన్నాం! కాని మీ మద్దతు లేకుండా మేము మా లక్ష్యాలు సాధించలేక పోతాము.

గత ఆరు నెలల్లో కింది ముఖ్యమైన నవీకరణలు అమలు వచ్చినందుకు మీ మద్దతుకు ధన్యవాదాలు: వినియోగదారుల కోసం మోడరేషన్ ఇంటర్‌ఫేస్, మోడరేటర్ల పెద్ద బృందం చేర్చామ. అదంతా ఫలితంగా పుస్తక సేకరణ నాణ్యత పెరిగింది, వర్గాల కోసం పుస్తక ఎంపిక జోడించబడింది, భాషా వడపోతకు 100 కంటే ఎక్కువ భాషలు జోడించబడింది మరియు మా Android అనువర్తన 27 భాషల్లోకి అనువదించ బడింది. ఇదికాకుండా మరి ఎన్నో దృశ్య మెరుగుదలు. అవి: పుస్తక అభ్యర్థన విభాగం కోసం పునఃరూపకల్పన చేసాము, Z-Library ఇ-ఉత్తరాలకు కొత్త రూపకల్పన సృష్టించాం, నా దింపుకోళ్ళు అనే మరియు పుస్తకం జోడించు అనే పేజీలు మెరుగుపరచాము , సమస్యను నివేదించు అనే ఎంపికకు గల ఇంటర్‌ఫేస్‌ను మార్చాము. అదనంగా, అనేక సూక్ష్మమైన కానీ ముఖ్యమైన సాంకేతిక మెరుగుదలలు చేయబడ్డాయి. మీ క్రియాశీల సహాయం మా బృందానికి శక్తి ఇస్తూ పని చేయడానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. విరాళంగా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక డాలర్ మా కోసం డబ్బు మాత్రమే కాక మీకు మా ప్రాజెక్ట్ నిజంగా అవసరమనే నమ్మకం కూడా!

Z-Library అనేది వ్యవస్థాపకుల మదత్తు మీరు ఇచ్చే మద్దతుతొడా సాధ్యమైన లాభాపేక్షలేని ప్రాజెక్టు. ఈ రోజు (15 సెప్టెంబర్ 2022) - అంటే ఎప్పటిలాగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి మరి సెప్టెంబరులో - మేము ప్రాజెక్టుకు మద్దతు ఇచ్చే అభివృద్ధి చేసే అదనపు నిధుల సేకరణ ప్రారంభిస్తున్నాము. విరాళం ఇచ్చిన ప్రతి డాలర్‌కు మేము ఎంతో ధన్యవాదము.

భవదీయులు,
Z-Library అధికారం

తాజా విరాళాలు

$2
Anonymous
29 Sep 2022, 14:46
$5
ysying
29 Sep 2022, 14:46
$10
sues
29 Sep 2022, 14:45
$5
pepeortega
29 Sep 2022, 14:45
$25
Anonymous
29 Sep 2022, 14:45
$5
Malvinas
29 Sep 2022, 14:45
$10
Everosa
29 Sep 2022, 14:45
$10
孤独至终末
29 Sep 2022, 14:44
$5
david123
29 Sep 2022, 14:44
$20
Chinedu
29 Sep 2022, 14:43
$1
peter5
29 Sep 2022, 14:43
$20
dim
29 Sep 2022, 14:42
$5
Preben
29 Sep 2022, 14:42
$10
baobao
29 Sep 2022, 14:41
$4
Jean
29 Sep 2022, 14:41
$4
Decadence
29 Sep 2022, 14:40
$5
JISELLE
29 Sep 2022, 14:40
$30
Hurenor
29 Sep 2022, 14:40
$5
Vonda
29 Sep 2022, 14:40
$10
Tilly
29 Sep 2022, 14:40
$5
Léa
29 Sep 2022, 14:39
$5
suckme
29 Sep 2022, 14:39
$4
june
29 Sep 2022, 14:39
$4
pan
29 Sep 2022, 14:38
$10
Richard
29 Sep 2022, 14:38
$6
uludag80
29 Sep 2022, 14:38
$1
Qunxian
29 Sep 2022, 14:38
$5
29 Sep 2022, 14:37
$10
Shanthi
29 Sep 2022, 14:37
$10
Diana
29 Sep 2022, 14:36
$25
Anonymous
29 Sep 2022, 14:36
$10
WoodMiller
29 Sep 2022, 14:36
$5
Anglo
29 Sep 2022, 14:35
$10
martinezjr
29 Sep 2022, 14:35
$5
Abbas
29 Sep 2022, 14:35
$5
StoneLee
29 Sep 2022, 14:34
$10
Anonymous
29 Sep 2022, 14:34
$10
kathytaylor@rogers.com
29 Sep 2022, 14:34
$4
竹兰
29 Sep 2022, 14:34
$10
Constantinos
29 Sep 2022, 14:34
$10
Nosseb
29 Sep 2022, 14:33
$10
Darkbeams
29 Sep 2022, 14:33
$5
PM
29 Sep 2022, 14:32
$1
peter3
29 Sep 2022, 14:31
$5
MTNA
29 Sep 2022, 14:31
$10
ghh1103
29 Sep 2022, 14:31
$5
Komaanancy
29 Sep 2022, 14:31
$4
Aaoo
29 Sep 2022, 14:30
$4
张起灵
29 Sep 2022, 14:30
$10
Raczky
29 Sep 2022, 14:30
$5
Tsipi
29 Sep 2022, 14:30
$25
Gel
29 Sep 2022, 14:30
$1
Anonymous
29 Sep 2022, 14:29
$5
ganji
29 Sep 2022, 14:29
$1
Manu
29 Sep 2022, 14:29
$5
SzeMan
29 Sep 2022, 14:28
$8
Lisa's
29 Sep 2022, 14:27
$5
MS
29 Sep 2022, 14:27
$10
Catchbook
29 Sep 2022, 14:26
$10
Geo
29 Sep 2022, 14:26
$1
Jianzhe
29 Sep 2022, 14:26
$10
luciano
29 Sep 2022, 14:26
$5
silmarillion
29 Sep 2022, 14:25
$4
阿任
29 Sep 2022, 14:25
$10
Fabricio
29 Sep 2022, 14:24
$10
Lika
29 Sep 2022, 14:24
$15
Brenda
29 Sep 2022, 14:24
$5
Lin
29 Sep 2022, 14:24
$10
manuel
29 Sep 2022, 14:23
$4
harpener
29 Sep 2022, 14:23
$5
Serg
29 Sep 2022, 14:22
$5
Lysander72
29 Sep 2022, 14:22
$5
Domo
29 Sep 2022, 14:21
$5
bd64
29 Sep 2022, 14:20
$5
Chris
29 Sep 2022, 14:19
$10
Irina
29 Sep 2022, 14:19
$10
zero
29 Sep 2022, 14:19
$10
henner
29 Sep 2022, 14:19
$5
Rx
29 Sep 2022, 14:18
$5
神户私月
29 Sep 2022, 14:18
$10
quandog
29 Sep 2022, 14:18
$10
winterssky
29 Sep 2022, 14:18
$5
Stormy
29 Sep 2022, 14:18
$8
Melvisso
29 Sep 2022, 14:17
$5
J
29 Sep 2022, 14:17
$5
书迷哥
29 Sep 2022, 14:17
$20
Gerrit
29 Sep 2022, 14:16
$5
Sophia
29 Sep 2022, 14:16
$5
Fib
29 Sep 2022, 14:16
$10
T_LN
29 Sep 2022, 14:16
$15
Jacques
29 Sep 2022, 14:16
$4
지오지오
29 Sep 2022, 14:14
$5
Marcos
29 Sep 2022, 14:14
$5
Kaz114
29 Sep 2022, 14:14
$10
Milka
29 Sep 2022, 14:14
$10
liyu
29 Sep 2022, 14:13
$1
zhelper.net-9225
29 Sep 2022, 14:13
$5
Jodie
29 Sep 2022, 14:13
$2
lfpinheiro8
29 Sep 2022, 14:12
$10
António
29 Sep 2022, 14:10

Top విరాళాలు

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
miranda
27 Sep 2022, 10:04
$100
booksaugtwenty
27 Sep 2022, 08:52
$100
yan
19 Sep 2022, 21:21
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
Shadow_Walker
27 Sep 2022, 01:00
$100
soph
27 Sep 2022, 15:41
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
Tedabara66
27 Sep 2022, 18:50
$100
Mohinjo
27 Sep 2022, 22:10
$100
susan
27 Sep 2022, 04:38
$100
Anonymous
28 Sep 2022, 22:11
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 11:22
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
Martha
17 Sep 2022, 18:32
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
nick
16 Sep 2022, 17:01
$100
kuo
18 Sep 2022, 17:34
$100
James
18 Sep 2022, 03:24
$100
Robert
16 Sep 2022, 22:33
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49
$100
d0ctor
19 Sep 2022, 11:34
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
patrik
28 Sep 2022, 06:06
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14
$100
jfspiral
19 Sep 2022, 05:56
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
Rachel
28 Sep 2022, 10:19
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
Nina
18 Sep 2022, 17:59
$100
Luiz
16 Sep 2022, 14:47
$100
Johnny
16 Sep 2022, 23:48
$100
KK
17 Sep 2022, 11:10
$100
wellzini
21 Sep 2022, 22:22
$100
Bear
29 Sep 2022, 03:42
$100
taojizm
28 Sep 2022, 16:06
$100
Greg
27 Sep 2022, 21:32
$100
Alexf
27 Sep 2022, 16:32
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
Joel
28 Sep 2022, 14:54
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
David
20 Sep 2022, 11:46
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
odi
27 Sep 2022, 09:35
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
Javier
18 Sep 2022, 20:53
$100
Lucie
16 Sep 2022, 22:50
$100
Marc-Henry
29 Sep 2022, 03:26
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 08:50
$100
mkarp
25 Sep 2022, 19:17
$100
Kavitha
20 Sep 2022, 07:11
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 18:08
$100
howard
27 Sep 2022, 05:56
$100
dadward
28 Sep 2022, 13:57